Sunday, April 17, 2016

Thai listening practice

Hi, everyone
As a Thai language teacher, I strongly believed that practice listening is very important when you study language, so I have this advertising video from google search. In the video is about one family from a countryside of Thailand, but the son have to separate to live and work in Bangkok, they using social media to contact each other. The son, really wanted come back and live with his family but working in Bangkok is making more money and be able to take care his parents better. On Songkran festival or Thai New Year, the son visiting family, so his parents have a surprise for him. Let's check out what a surprise that his parents have.


ข้อความจากพ่อ : สวัสดีวันจันทร์ 
kâaw-kwaam jàak pâaw: sà-wàt-dii wan-jan
Message from Dad: Happy Monday
พ่อ : ฮัลโล
pâaw : “han-loo” 
Dad: Hello
ลูก(เอก): สวัสดีวันจันทร์ ครับ พ่อ 
Lûuk (èek): sà-wàt-dii wan-jan kráp pâaw
Son(Aek): Happy Monday, Dad
พ่อ : เออ หวัดดี(สวัสดี)
pâaw : ooe wàt-dii (sà-wàt-dii)
Dad : Hey!
ลูก(เอก): แหม เดี๋ยวนี้เนี่ย ส่งโน่น ส่งนี่ มาตลอดเลยนะ
Lûuk (èek): mǎae dǐiaw-níi nîia sòng-nôon sòng-nîi maa dtà-laawt looei ná
Son(Aek): You’re sending me all sorts of things nowadays!
ใช้โทรศัพย์คล่องรึยังอ่ะ
chái too-rá-sàp klâawng rúe-yang à
Son(Aek): How are you doing with your phone?
พ่อ : คล่องแล้วตอนเนี่ย
pâaw : klâawng láaew dtaawn nîia
Dad: It’s not too bad!
เดี๋ยว แม่เขาอยากคุยด้วยอ่ะ
dǐiaw mâae káo yàak kui dûuai à
Hold on… mom wants to talk to you…
แม่ : เอก เหรอลูก
mâae : èek rǒoe lûuk
Mom : Is that Aek?
เป็นยังงัย มัง(บ้าง) ภูมิแพ้ของหนูอ่ะ 
bpen yang-ngai mang(bâang) puum-páae kǎawng nǔu à
How are your allergies?
แล้วยา(สมุนไพร)ที่แม่ส่งไปให้
láaew yaa(sà-mǔn-prai) tîi mâae sòng bpai hâi
How are the herbs that I sent you?
หมดรึยัง
mòt rúe-yang
Have they ran out?
ลูก(เอก): ยังเลยครับ แม่
Lûuk (èek): yang looei kráp mâae
Son(Aek): Not yet, Mom
แล้วแม่จะเอาอะไรจากที่นี่ไหมครับ
láaew mâae jà ao à-rai jàak tîi-nîi mái kráp
Do you want me to get you anything from here?
โอ๊ย ไม่เอาหอกลูก แค่แกกลับมาก็พอแล้ว
óoi mâi ao ràawk lûuk kâae gaae glàp maa gaaw paaw láaw
There’s no need to get me anything, son I just want you to come home.
ลูก(เอก): ผมอยากกลับมาอยู่บ้านนะ 
Lûuk (èek): pǒm yàak glàp maa yùu bâan ná
Son(Aek): I want to go back home…
อยากมาดูแลพ่อแม่
yàak maa duu laae pâaw mâaw
I want to take care of my parents.
แต่... dtàe but...
ทำงานที่กรุงเทพฯ มันได้เงินดีกว่า
tham-ngaan tîi grung-thêep man dâai ngooen dii gwàa
I make more money working in Bangkok.
ดูแลเขาได้ดีกว่า
duu laae káo dâai dii-gwàa
Which means I can support them better.
พอๆ หยุด ก่อน หยุดๆ
paaw-paaw yùt gàawn yùt-yùt
Hey, stop it!
แม่ : คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึงจังเลย
Mâae : kít-tǔeng kít-tǔeng kít-tǔeng kít-tǔeng jang-looei
Miss you so much!
พ่อ : เอก ที่สวนน้ำขุ่นๆ
pâaw : èek tîi sǔuan náam kùn-kùn
Hey, the water at the farm is a little muddy.
ทำงัยดีอ่ะ 
tham ngai dii à
What should I do?
ลูก(เอก): อ๋อ พ่อ มะ เอามือถือมา 
Lûuk (èek): ǒo pâaw má ao muue-tǔue maa
Son(Aek): Sure dad, give me your phone.
เดี๋ยว เอก เสิร์ช(ค้นหา/หา) เครื่องบำบัดน้ำเสียให้ มะ
dǐiaw èek sòoet(kón-hǎa/hǎa) krûueng-bam-bàt-náam-sǐia
I’ll seach for water treament equipments for you.
On the search bar:
วิธีทำสวนผสมผสาน
wí-tii tham sǔuan-pà-som-pà-sǎan
(Mixed farming)
พ่อ : เนี่ย แล้วก็พอมันขี้ออกมาก็กลายเป็นปุ๋ย แล้วก็อาหารปลาไปด้วยเลย
pâaw : nîia láaew-gaaw paaw man kîi àawk maa gaaw glaai bpen pǔi
The chicken excretions will turn into fertilizer for the trees and also food for the fish.
ลูก(เอก): ไม่คิดเลยว่า 
Lûuk (èek): mâi kít looei wâa
Son(Aek): I never thought…
พ่อจะใช้เป็นเร็วขนาดเนี่ย
pâaw jà chái bpen reo kà-nàat nîia
that dad would be this good at it so quickly…
เด็กผู้หญิง: คุณพ่อค่ะ ปลาทองภาษาอังกฤษ เรียกว่าอะไรเหรอคะ 
dèk-pûu-yǐng : kun pâaw ká bplaa-taawng paa-sǎa ang-grìt riiak-wâa à-rai rǒoe ká
little girl : Dad, what is goldfish in English?
พ่อ : ปลาทอง เป็นภาษาอังกฤษ
pâaw : bplaa-taawng paa-sǎa ang-grìt
Translate goldfish to English
ลูก(เอก): แต่ก็ใช้ในแบบของเขาอ่ะนะ
Lûuk (èek): dtàae-gaaw chái nai bàaep kǎawng káo à-ná
Son(Aek): He’s clearly using it in his style!
On the search bar:
ตรวจหวย
dtruuat-hǔuai
Lottery results!/Lottery check!
สมุนไพรแก้ภูมิแพ้อากาศ
sà-mǔn-prai gâae puum-pâae aa-gàat
Herbal remedies for allergies.
แหล่งขายอะไหล่
làeng kǎai à-lài
Car parts
ตึกว่างให้เช่า
dtùek wâang hâi châo
Building for rent
เปิดอู่ซ่อมรถต้องทำยังไง
bpooet ùu-sàawm-rót tham yang-ngai
How to open a garage?
พ่อ : มีอะไรจะให้ดู
pâaw : mii à-rai jà hâi duu
I want to show you something…
เพื่อนพ่อรถเสียบ่อย
pûuen pâaw rót-sǐia bàawi
My friends’ cars… they break down often…
ไปหาอู่ซ่อมอยู่
bpai hǎa ùu-sâawm yùu
They’re looking for a good garage.
กลับมาอยู่บ้านด้วยกันนะ
glàp maa yùu bâan dûuai gan ná
Stay at home with us?
ลูก(เอก): ขอบคุณครับพ่อ
Lûuk (èek): kàawp kun kráp pâaw
Son(Aek): Thank you, Dad.
ขอบคุณมาก นะพ่อ
kàawp kun mâak ná pâaw
Thank you so much.
แม่ครับ ขอบคุณนะครับ
mâae kráp kàap-kun ná kráp
Mom, thank you.
แม่ : ไม่เป็นไรลูก ชอบใช่ไหม
mâae : mâi-bpen-rai lûuk châap châi-mái
Mom : I’m glad you like it.
ลูก(เอก): ผมเชื่อว่าการค้นหา 
Lûuk (èek): pǒm chûue wâa kón-hǎa
Son(Aek): I believe that searching…
เป็นจุดเริ่มต้นของอะไรใหม่ๆเสมอ 
bpen jùt rôoem-dtôn kǎawng à-rai mài-mài sà-mooe
is always the beginning of many new things…
และครั้งนี้ 
láe kráng-níi
And this time…
มันคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ครอบครัวเรา ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้ง 
man kuue jùt rôoem-dtôn tîi tham hâi kraawp kraaw rao dâai glàp maa yùu dûuai gan ìik kráng
It has helped us bring my family back together again.
ค้นหาคำตอบของคุณ
kón-hǎa kam-dtàawp kǎawng kun
search on..

Please feel free to left a comment below if you have any questions. :)

29 comments:

 1. This is really helpful for my learning Thai reading, listening and speaking. I will study the conversation. kop khun krub mak mak

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hi Glyn, thank you very much for your comment.I'm glad you found my material are helpful. Wish you have a good progress in learning Thai.

   Have a nice day.

   Kruu Noinaa :)

   Delete
 2. Replies
  1. Please send me an email: parisakoknoi1989@gmail.com

   Looking forward to talk to you soon.

   Delete
 3. This blog is really helpful to deliver updated educational affairs over internet which is really appraisable. I found one successful example of this truth through this blog. I am going to use such information now.

  หวย ไทยรฐ

  ReplyDelete
 4. After reading this blog, I would like to demand more articles again and again. I am feeling myself as satisfy by got to know these all such information which never came to my knowledge. Please writer more.
  หวย เด็ด งวด นี้

  ReplyDelete
 5. Really appreciate all the stuff made by this blog to let people know more about this topic. I added little more relevant points to my knowledge which definitely going to help me in coming future.
  ถั่ง เช่า สกัด

  ReplyDelete
 6. Professionally written blogs are rare to find, however I appreciate all the points mentioned here. I also want to include some other writing skills which everyone must aware of.
  ติว igcse

  ReplyDelete
 7. I found this blog after a long time which is really helpful to let understand different approaches. I am going to adopt these new point to my career and thankful for this help.
  เลข เด็ด

  ReplyDelete
 8. This blog aware me about different programs which can become very useful for our friends and kids. Few websites provide combined courses and few of the are separately for single subject. Glad to get this information.
  โบท็อก

  ReplyDelete
 9. I welcome all the suggestion mentioned in this blog related to new learning skills. It is definitely going to help me to adopt new exited way of learning. I think, others will also feel helpful this blog for their needs.
  swertres result today

  ReplyDelete
 10. Enthusiastic words written in this blog helped me to enhance my skills as well as helped me to know how I can help myself on my own. I am really glad to come at this platform.
  ดีท็อก

  ReplyDelete

 11. No one can stop you writing a perfect blog or article if you are passionate to your job. Your aim is to satisfy your readers with a well written blog and your passion is always behind your every successful assignment. Impressive writing skills can be observed over here.


  ขายอะไรดี

  ReplyDelete
 12. This blog is truly useful to convey overhauled instructive undertakings over web which is truly examination. I discovered one fruitful case of this truth through this blog. I will utilize such data now.เลข เด็ด

  ReplyDelete
 13. Somewhere the content of the blog surrounded by little arguments. Yes it is healthy for readers. They can include this kind of language in their writing skill as well as while group discussion in college.รถตู้ vip

  ReplyDelete
 14. Wow! This is the perfect blog I am looking this type of blog its awesome blog here , share great information about this topic. This informative blog helps many readers with their decision-making regarding the situation. Great articles and will look forward for more!
  หวย ไทยรัฐ

  ReplyDelete
 15. It is really a helpful blog to find some different source to add my knowledge. I came into aware of new professional blog and I am impressed with suggestions of author.หวยซอง

  ReplyDelete
 16. Gracefully written information on this blog are going to support me for my coming assignments. Every point was very clear and taught me few new parameters. I would like to use this information in coming future.ขาย ร่ม กันแดด รถยนต์

  ReplyDelete
 17. Actually, I am facing some difficulties to understand the meaning of the blog. If you have any short video film related to your blog, then I would request you to share here. It would be great help.หน้าบวม

  ReplyDelete
 18. I am thankful to this blog for assisting me. I added some specified clues which are really important for me to use them in my writing skill. Really helpful stuff made by this blog.ตาแห้ง

  ReplyDelete
 19. I am thankful for this blog to gave me much knowledge regarding my area of work. I also want to make some addition on this platform which must be in knowledge of people who really in need. Thanks.
  เรียน ged ที่ไหนดี

  ReplyDelete
 20. Graceful written content on this blog is really useful for everyone same as I got to know. Difficult to locate relevant and useful informative blog as I found this one to get more knowledge but this is really a nice one.
  ged เรียน

  ReplyDelete
 21. ร้อยไหม คืออะไร
  การร้อยไหม คือ เทคโนโลยีที่ช่วยแก้ไขปัญหา ผิวหน้าที่ไม่กระชับ หย่อนคล้อย ให้กลับมากระชับ หน้าเรียว เต่งตึง เข้ารูป วีเชฟได้สมใจ รวมทั้งสามารถช่วยการปรับโครงหน้าหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดด้วยการนำเส้นไหมชนิดพิเศษมาร้อยเข้ากับใบหน้าบริเวณใต้ผิวหนัง เพื่อกระตุ้นการสร้างเส้นเลือดใหม่ มีผลทำให้เกิดสร้างคลอลาเจนรอบๆ เส้นไหมซึ่งทิศทางการร้อยไหมที่สานกันเป็นร่างแห จะทำให้เกิดแรงดึง แรงยกกระชับในชั้นผิวหนัง ใบหน้าจึงดูเต่งตึง ยกกระชับหน้าขึ้นหลังการร้อยไหม ร้อยไหม
  ร้อยไหมหน้าเรียว
  ร้อยไหม วีเชฟ

  ReplyDelete
 22. I’ve been surfing on the web more than 3 hours today, yet I never found any stunning article like yours. It’s alluringly worth for me. As I would see it, if all web proprietors and bloggers made puzzling substance as you did, the net will be in a general sense more beneficial than at whatever point in late memory.

  Please check Portal Info this article for more information about US Universities.

  ReplyDelete
 23. Great post, I have read this post here I got very useful information. This is a very useful article
  Fb Video Downloader

  ReplyDelete
 24. this is very informative and interesting for those who are interested in blogging field.
  Visit My Blog Maths characteristics

  ReplyDelete
 25. Looking great work dear, I really appreciated to you on this quality work. Nice post!! these tips may help me for future.
  itunes gift card codes unused 2019

  ReplyDelete
 26. Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. also found some interesting topic on Netflix

  ReplyDelete
 27. Most of the popular blogs start with someone writing their personal journal, but in turn, the blogs end up inspiring many. Let us look at most blogs discussing women’s issues. Women write most of them for women, blogs about fashion, beauty, career, spiritual, fitness, how to raise kids and maternity blogs, etc. Each of these blogs has a chance to gain their audience because each of them shows things differently Purity Test Score

  ReplyDelete